System klasy PAM

Ochrona poświadczeń i kontrola dostępu

Zarządzanie dostępem
uprzywilejowanym

Automatyczna
zmiana haseł

Monitorowanie
i nagrywanie sesji

close

Testy

Wypełnij poniższy formularz, aby przetestować rozwiązanie Senhasegura

warning
warning
warning
warning
Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Dowiedz się jak Senhasegura może pomóc Twojej firmie

Senhasegura to system klasy PAM (Privileged Access Management), który umożliwia firmie zarządzanie i kontrolę nad działaniami użytkowników z dostępem uprzywilejowanym (Admin / SuperAdmin). Rozwiązanie to pozwala na bezpieczne przechowywanie poświadczeń oraz śledzenie ich użycia.

Dzięki Senhasegura nadasz użytkownikom dostęp do konkretnych systemów bądź urządzeń bez przekazywania im haseł. Wszelkie sesje zdalne mogą być nagrywane, co pozwala na ich automatyczne kontrolowanie i rozliczanie - jest to niezwykle istotne, gdy do firmowej sieci wpuszczane są strony trzecie (wdrożeniowcy, outsourcing).

Dlaczego Senhasegura?

Intuicyjny interfejs

Intuicyjny interfejs sprawia, że wdrożenie i zarządzanie Senhasegura jest szybsze i prostsze niż w przypadku innych systemów PAM, a użytkownicy mogą korzystać bezproblemowo z nawet najbardziej zaawansowanych funkcji.

Wysoka kompatybilność

Senhasegura pozwala na integrację z usługami katalogowymi, rozwiązaniami do backupu czy systemami SIEM. Produkt jest rozpowszechniony na całym świecie za czym idzie kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi, aplikacjami internetowymi, urządzeniami sieciowymi, aplikacjami, urządzeniami zabezpieczającymi, środowiskami wirtualizacji, bazami danych i systemami katalogowymi.

Logowanie do web-consoli

Senhasegura PAM w pełni wspiera bezagentowe logowanie do web-consoli uniemożliwiając przechwycenie poświadczeń podczas tego procesu.

Zaawansowany filtr komend

Rozwiązanie senhasegura posiada rozbudowany filtr komend pozwalający na stworzenie czarnej listy poleceń, które zostaną zablokowane. Z filtrem komend możemy powiązać polityki bezpieczeństwa od informowania administratora o próbie użycia zakazanego polecenia, aż po automatyczne zerwanie sesji i zablokowanie użytkownika, który złamał politykę firmy.

Wsparcie techniczne

Użytkownicy rozwiązania senhasegura mają zapewnione wsparcie techniczne dystrybutora świadczone w języku polskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 oraz wsparcie techniczne producenta w języku angielskim 24/7.

Pokaż wszystkie funkcje

4.9 / 5

Senhasegura z wyróżnieniem klientów w Gartner Peer Insights Customers' Choice

Rozwiązaniom Senhasegura zaufało wiele firm na całym świecie

Dołącz do grona zadowolonych klientów!

Poznaj rozwiązanie Senhasegura podczas eKonferencji online!

Sprawdź terminy

Senhasegura challangerem
w Magicznym Kwadrancie Gartnera