Chroń firmę przed nieuprawnionym dostępem

Poznaj Senhasegura GO

Ograniczanie i podnoszenie uprawnień na
stacjach roboczych z systemem Windows

Co to jest?

Pozwala wykorzystać funkcję Uruchom jako na stacjach roboczych, by uruchomić aplikacje wymagające dodatkowych uprawnień.

Jak to działa?

Skorzystać z tego typu eskalacji mogą wyłącznie określone aplikacje, określone wcześniej w ramach listy, a używać ich mogą wyłącznie autoryzowani użytkownicy.

Funkcje:

  • Senhasegura.go pozwala definiować uprawnienia administratora podczas uruchamiania aplikacji, uwzględniając listę dozwolonych operacji,
  • Dostęp do Panelu sterowania ograniczony do osób z uprawnieniami administratora, wliczając w to dostęp do ustawień daty i godziny,
  • Wykorzystanie uprawnienia administratora na potrzeby dostępu do wrażliwych danych współdzielonych w sieci - ochrona plików i folderów przed zagrożeniami,
  • Wykonywanie i automatyzacja dostępu do aplikacji za pomocą makr, zawierających predefiniowane akcje wykonywane przez administratora,
  • Aplikacje uruchamiane są przez lokalnego agenta, który automatycznie wprowadza poświadczenia.

Korzyści:

  • Senhasegura.go umożliwia segregowanie dostępu do wrażliwych informacji, izolując środowiska krytyczne oraz środowiska z nimi powiązane. Pomaga uniknąć wycieków danych, stanowiących największe wyzwanie w zarządzaniu dostępem uprzywilejowanym,
  • Wszystkie prośby o udostępnienie poświadczeńadministratora są rejestrowane w logach sesji, pozwalając na śledzenie działań i ułatwiając realizację ewentualnego audytu pod kątem działań z wykorzystaniem uprzywilejowanych poświadczeń.
  • Kontrola nad listą działań wymagających autoryzacji - wysłanie powiadomienia o zarejestrowanej aktywności oraz całkowite blokowanie poszczególnych użytkowników - pozwala ograniczyć ryzyko instalacji złośliwego oprogramowania oraz nadużycia uprawnień.
  • Pomaga wcielić w życie wymagania stawiane przez zewnętrzne regulacje, takie jak PCI, ISO, SOX, RODO i NIST, wprowadzając dodatkowo możliwość automatyzacji zarządzania dostępem.

Zobacz jak to działa w praktyce!

Poznaj rozwiązanie Senhasegura podczas eKonferencji online!

Sprawdź terminy