Informacje prawne

Informacje zgodne z KSH

DAGMA Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice

Telefon: +48 32 259 11 00
E-Mail: kontakt@dagma.pl

Informacje zgodnie z § 5 TMA

Dagma GmbH
Storkower Str. 115a 10407 Berlin

Telefon: +49 (0) 30-6920 6298 0
E-Mail: kontakt@dagma.eu

Identyfikator VAT

PL 634-012-60-68

Identyfikator VAT

DE 355157759

Wpis do rejestru

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Numer rejestru (KRS):
0000130206
Reprezentowany przez:
Grzegorz Sikorski, Marek Kubica,
Dariusz Tomasik

Wpis do rejestru

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla 14057
Charlottenburg (Berlin)
Numer rejestru:
HRB 243270 B
Reprezentowany przez:
Anna Piechocka, Mikołaj Sikorski