Chroń firmę przed nieuprawnionym dostępem

Poznaj Senhasegura SaaS

Zarządzaj w chmurze pełnym cyklem poświadczeń
z dostępem uprzywilejowanym

Co to jest?

PAM CORE to główna licencja Senhasegura w chmurze.

Jak to działa?

Działanie systemu PAM Senhasegura możemy podzielić na 3 główne obszary. Pierwszą i podstawową funkcją jest kontrola dostępu. Obejmuje ona tworzenie polityk dostępu oraz grup dostępowych dla administratorów. Kolejna funkcjonalność to zarządzanie hasłami (password manager), która pozwala przechowywać hasła i klucze SSH oraz zautomatyzować cykliczną zmianę haseł. Trzeci ważny aspekt Senhasegura to zarządzanie sesją uprzywilejowaną – wlicza się w nią nagrywanie i monitoring sesji, zbieranie logów z wpisywanych tekstów i komend czy też proaktywna ochrona w postaci filtr komend podczas sesji SSH. PAM SaaS przenosi instancje Senhasegura do chmury oraz pozwala na korzystanie w modelu subskrypcyjnym.

Korzyści:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa związanego z poświadczeniami.
 • Kontrola sesji uprzywilejowanej wewnętrznej, jak i stron trzecich.
 • Automatyzacja pracy oraz zapewnienie dostępu za pomocą interfejsu webowego.
 • Podniesienie efektywności pracy za pomocą licznych mechanizmów.

Funkcje:

 • Zarządzanie poświadczeniami.
 • Automatyczna zmiana haseł.
 • Zbieranie logów.
 • Nagrywanie sesji.
 • Kontrola podmiotów zewnętrznych.
 • Mechanizm przyznawania dostępów.
 • Audyt poleceń.
 • Analiza zagrożeń.
 • Audyt i zapewnienie zgodności z regulacjami.
 • Dzielenie poświadczeń.
 • Jump Server.

Funkcje techniczne:

 • Wirtualna maszyna dostępna jako gotowy plik instalacyjny VHD/OVA/ISO.
 • Możliwość wdrożenia w środowisku chmurowym lub hybrydowym.
 • Zaszyfrowana architektura w standardzie AES-256.
 • Interfejs webowy do zarządzania dostępami użytkowników oraz politykami kontroli dostępu.
 • Dostęp za pomocą natywnych klientów RDP/Putty.
 • Obsługa aplikacji w wyizolowanym środowisku z użyciem RemoteApp.
 • Gotowe szablony metod logowania oraz automatycznej zmiany haseł dla wiodących rozwiązań z całego świata.

Zobacz jak to działa w praktyce!

Poznaj rozwiązanie Senhasegura podczas webinarów online!

Sprawdź terminy