Chroń firmę przed nieuprawnionym dostępem

Poznaj funkcje i możliwości rozwiązania Senhasegura

 

Zarządzanie poświadczeniami

Zarządzanie poświadczeniami

Za pomocą mechanizmu Grup Dostępu określ, którzy użytkownicy mogą korzystać z określonych haseł i uzyskać zdalny dostęp do urządzenia lub usługi.

Dowiedz się więcej

Automatyczna zmiana haseł

Automatyczna zmiana haseł

Zmieniaj automatycznie hasła za każdym razem, kiedy zakończona zostanie sesja z wykorzystaniem jednorazowych poświadczeń.

Zbieranie logów

Zbieranie logów

Określ, którzy użytkownicy będą korzystali z sesji logowanych, monitorowanych oraz w pełni nagrywanych, także w przypadku sesji równoległych.

Nagrywanie sesji

Nagrywanie sesji

Nagrywaj wszystkie zdalne sesje, w tym sesje równoległe, za pomocą Senhasegura i zapisuj je w postaci plików wideo o bardzo dobrej jakości obrazu, przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru.

Dowiedz się więcej

Kontrola podmiotów zewnętrznych

Kontrola podmiotów zewnętrznych

Za pomocą grup i profili dostępu możesz w kontrolowany sposób dopuścić do swojej sieci podmioty zewnętrzne, np. dostawców usług, nadając im uprawniania wyłącznie do określonych urządzeń i usług oraz w określonym przedziale czasu.

Mechanizm przyznawania dostępu

Mechanizm przyznawania dostępu

Kontroluj dostęp do zarządzanych urządzeń i poświadczeń za pomocą wielopoziomowego mechanizmu przyznawania dostępu.

Audyt poleceń

Audyt poleceń

Skonfiguruj alarmy w ramach sesji SSH, Telnet i baz danych dla wszystkich użytkowników, także z uprawnieniami administratora.

Analiza zagrożeń

Analiza zagrożeń

Śledź na bieżąco potencjalne zagrożenia i podejrzaną aktywność, monitorując tym samym wszystkie operacje wykonywane w ramach uprzywilejowanego dostępu, chroniąc organizację przed wyciekiem danych oraz umożliwiając szybką reakcję w przypadku ataku.

Dowiedz się więcej

Audyt i zapewnienie zgodności z regulacjami

Audyt i zapewnienie
zgodności z regulacjami

Generuj łatwe do wyeksportowania zbiory dowodów za pomocą rozbudowanego menu raportów, zaprojektowanego na potrzeby audytów oraz instytucji nadzorczych. Na potrzeby regularnych audytów można utworzyć dedykowany profil audytora.

Dzielenie poświadczeń

Dzielenie
poświadczeń

Rozdziel hasła na kilku użytkowników, tak aby każdy z nich był wymagany, by uzyskać dostęp do danego urządzenia, usługi lub aplikacji.

Klucze SSH

Klucze SSH

Senhasegura pozwala na bezpieczne przechowywanie kluczy SSH i kontrolę dostępu z ich użyciem. Zarządzanie kluczami SSH jest centralizowane w systemie PAM. Pozwala na szybki dostęp do zasobów docelowych z użyciem kluczy jednocześnie zbierając logi z użycia kluczy i zapewniając pełen monitoring sesji.

Dowiedz się więcej

Klaster HA

Klaster HA

Wysoka dostępność (HA) polega na działaniu dwóch lub większej ilości instancji systemu PAM Senhasegura połączonych z synchronizowaną bazą danych. Klaster wykorzystuje równoważenie obciążenia w celu zapewnienia stałego działania w jego obrębie. Praca rozdzielana jest pomiędzy kilka instancji z zapewnieniem bezpieczeństwa, więc jeśli jakikolwiek element przestaje działać, inne mogą kontynuować pracę.

Dowiedz się więcej

Jump Server

Jump Server

Dostęp za pomocą Putty lub RDP może się odbyć w ramach sesji monitorowanej, bez potrzeby ujawniania hasła użytkownikom.

MySafe

Manager haseł i informacji poufnych

MySafe to rozbudowany menedżer haseł, umożliwiający bezpieczne przechowywanie i zarządzanie hasłami do aplikacji i usług online. Stanowi także platformę do wymiany poufnych informacji między użytkownikami – nie tylko haseł, ale również tajnych notatek czy plików.

Zobacz jak to działa w praktyce!

Poznaj rozwiązanie Senhasegura podczas webinarów online!

Sprawdź terminy