Chroń firmę przed nieuprawnionym dostępem

Poznaj funkcje i możliwości rozwiązania Senhasegura

 

Zarządzanie poświadczeniami

Za pomocą mechanizmu Grup Dostępu określ, którzy użytkownicy mogą korzystać z określonych haseł i uzyskać zdalny dostęp do urządzenia lub usługi.

Dowiedz się więcej

Automatyczna zmiana haseł

Zmieniaj automatycznie hasła za każdym razem, kiedy zakończona zostanie sesja z wykorzystaniem jednorazowych poświadczeń.

Zbieranie logów

Określ, którzy użytkownicy będą korzystali z sesji logowanych, monitorowanych oraz w pełni nagrywanych, także w przypadku sesji równoległych.

Nagrywanie sesji

Nagrywaj wszystkie zdalne sesje, w tym sesje równoległe, za pomocą Senhasegura i zapisuj je w postaci plików wideo o bardzo dobrej jakości obrazu, przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru.

Dowiedz się więcej

Kontrola podmiotów zewnętrznych

Za pomocą grup i profili dostępu możesz w kontrolowany sposób dopuścić do swojej sieci podmioty zewnętrzne, np. dostawców usług, nadając im uprawniania wyłącznie do określonych urządzeń i usług oraz w określonym przedziale czasu.

Mechanizm przyznawania dostępu

Kontroluj dostęp do zarządzanych urządzeń i poświadczeń za pomocą wielopoziomowego mechanizmu przyznawania dostępu.

Audyt poleceń

Skonfiguruj alarmy w ramach sesji SSH, Telnet i baz danych dla wszystkich użytkowników, także z uprawnieniami administratora.

Analiza zagrożeń

Śledź na bieżąco potencjalne zagrożenia i podejrzaną aktywność, monitorując tym samym wszystkie operacje wykonywane w ramach uprzywilejowanego dostępu, chroniąc organizację przed wyciekiem danych oraz umożliwiając szybką reakcję w przypadku ataku.

Dowiedz się więcej

Audyt i zapewnienie
zgodności z regulacjami

Generuj łatwe do wyeksportowania zbiory dowodów za pomocą rozbudowanego menu raportów, zaprojektowanego na potrzeby audytów oraz instytucji nadzorczych. Na potrzeby regularnych audytów można utworzyć dedykowany profil audytora.

Dzielenie
poświadczeń

Rozdziel hasła na kilku użytkowników, tak aby każdy z nich był wymagany, by uzyskać dostęp do danego urządzenia, usługi lub aplikacji.

Jump Server

Dostęp za pomocą Putty lub RDP może się odbyć w ramach sesji monitorowanej, bez potrzeby ujawniania hasła użytkownikom.

Zobacz jak to działa w praktyce!

Poznaj rozwiązanie Senhasegura podczas eKonferencji online!

Sprawdź terminy