Zwiększ ochronę firmy za pomocą modułów dodatkowych*
Poznaj moduł Senhasegura PAM:

DEVOPS

Zarządzanie poświadczeniami oraz tajemnicami przedsiębiorstwa w ramach procesu produkcji

Narzędzia devops - co to jest i jak to działa?

Ochrona danych uwierzytelniających i tajemnic w aplikacjach, skryptach i tożsamości maszyn w ramach procesów DevOps, która zapewnia wdrożenie DevSecOps. Senhasegura Secret Management skanuje proces produkcji pod kątem wrażliwych danych, umożliwiając bezpieczny obieg poufnych informacji bez konieczności modyfikacji kodu. W ten sposób można odizolować wrażliwe dane wykorzystywane przez aplikacje, kontenery oraz narzędzia do automatyzacji przechowywane w środowisku produkcyjnym od zespołów programistów.

Development and operations

DevOps - development and operation - to metodyka łącząca rozwój i eksploatację, z jednoczesnym zapewnieniem jakości. Pierwszy raz została zaprezentowana w Belgii, w 2009 roku i od tamtej pory cieszy się coraz to większą popularnością.

Śmiało można nazwać ją innowacyjnym podejściem do prowadzenia projektów IT. Niesie bowiem za sobą oszczędności oraz znacznie krótszy czas wdrażania zmian w obrębie oprogramowania i weryfikacji wprowadzanych tychże zmian. Docelowo więc przedsiębiorstwo jest w stanie sprawniej dostarczyć produkt na rynek, a tym samym - zyskać cenną przewagę konkurencyjną.

Metodyka DevOps kładzie ogromny nacisk na ścisłą współpracę i ciągłą komunikację wśród specjalistów IT - zarówno administratorów, jak i programistów. W dużym uogólnieniu DevOps to kultura organizacyjna, która promuje pracę razem, jako zespół. W swojej konstrukcji umożliwia szybsze wdrożenie określonych funkcji w oprogramowaniu, przez co metodyka ta jest wskazana zwłaszcza firmom, w których częstotliwość edycji jest wyjątkowo wysoka. Dzięki DevOps filmy obarczone są mniejszym ryzykiem – zwłaszcza, jeśli to wynika ze zwiększonej, koniecznej koordynacji pracy i narzędzi. Docelowo także pomaga przełamywać bariery, stymulować współprace i wprowadzać innowacyjność w całym procesie tworzenia.

Na podstawie zebranych wniosków i analiz można więc podsumować, że stosowanie DevOps rekomenduje się zwłaszcza: środowiskom IT, które obarczone są częstymi wdrożeniami; firmom, w których jest łatwy dostęp do infrastruktury w chmurze i przedsiębiorstwom, w których wykorzystuje się narzędzia do automatyzacji oraz stosuje się tzw. programowanie zwinne.

Na koniec DevOps wprowadza tzw. iteracyjny model pracy, który jest ściśle powiązany z założeniami metodyki Agile. Dzięki temu możliwe jest udostępniania produktu (tj. kodu) etapy i zacznie szybciej, niż w innych systemach.

* moduł dodatkowo płatny

Funkcje:

 • Ochrona i zarządzanie tajemnicami przedsiębiorstwa i innymi poświadczeniami wykorzystywanymi w środowiskach DevOps,
 • Odnajdywanie, inwentaryzacja i zarządzanie informacjami poufnymi przechowywanymi w ramach środowiska DevOps,
 • Jedyne rozwiązanie PAM wyposażone w zintegrowany broker Cloud IAM,
 • Scentralizowane zarządzanie współdzielonymi tajemnicami i zakodowanymi hasłami,
 • Granularność dostępu umożliwia implementację zasady jak najwęższych uprawnień,
 • Scentralizowany panel kontrolny i raporty zapewniają pełny wgląd w środowisko.

Korzyści:

 • Minimalizowanie ryzyka i zwiększenie bezpieczeństwa w ramach procesów DevOps,
 • Zgodność ze standardami i politykami bezpieczeństwa,
 • Zyski operacyjne w ramach zarządzania tajemnicami przedsiębiorstwa,
 • Zwiększona produktywność zespołów DevOps,
 • Szybkie wdrożenie DevSecOps.

Pobierz ulotkę (pdf)

Pozostałe moduły dodatkowe:

Zarządzanie certyfikatami

PEDM (Senhasegura GO)

Load Balancer

DOMUM

Zobacz jak to działa w praktyce!

Poznaj rozwiązanie Senhasegura podczas webinarów online!

Sprawdź terminy