Zwiększ ochronę firmy za pomocą modułów dodatkowych*
Poznaj moduł Senhasegura PAM:

Zarządzanie certyfikatami

Zarządzanie cyklem życia cyfrowych certyfikatów

Automatyczne i scentralizowane zarządzanie

Moduł zarządzania certyfikatami Senhasegura umożliwia nadzór nad cyklem życia wszystkich certyfikatów wewnątrz organizacji, począwszy od ich odkrycia za pomocą zautomatyzowanego skanowania stron internetowych, lokalizacji sieciowych i serwerów web, aż do zautomatyzowanego odnawiania za pośrednictwem wewnętrznych lub zewnętrznych urzędów certyfikacji (CA).

Podstawowe dane na temat certyfikatów użytkowników

Certyfikaty są podstawą public key infrasctructure (klucz publiczny). Swoją funkcjonalnością wiążą wartości klucza publicznego z komputerem, osobą lub usługą, która z kolei powiązana jest kluczem prywatnym (klucz prywatny niejawny). Mówiąc o nich mamy na myśli dwie, wiodące funkcjonalności.

Po pierwsze - uwierzytelnianie, które jest kluczowym elementem bezpieczeństwa w systemach komputerowych. Dzięki niemu system sprawdza, czy osoba podająca się za konkretnego użytkownika jest w nim w istocie. Po drugie - szyfrowanie, dzięki któremu tekst oryginalny zamieniany jest na dokument zakodowany i nieczytelny dla osoby postronnej. Jego odczytanie możliwe jest wyłącznie po skorzystaniu z tego samego klucza.

Ponadto, dzięki certyfikatom możesz przechowywać klucz publiczny - głównie dlatego, że te zawierają w sobie m.in. podpis cyfrowy, datę ważności certyfikatyu oraz dane identyfikacyjne podmiotu.

* moduł dodatkowo płatny

Certyfikaty cyfrowe - funkcje:

  • Odkryj certyfikaty za pomocą zautomatyzowanego skanowania stron internetowych, lokalizacji sieciowych i serwerów web,
  • Automatyczna konfiguracja cyklicznego odnawiania i publikacji certyfikatów, pozwalająca uniknąć problemów związanych z ich wygaśnięciem,
  • Określ wymagania na podstawie zarejestrowanych wcześniej danych, ograniczając ryzyko błędów na etapie tworzenia certyfikatu,
  • Wykorzystaj integrację z wiodącymi agencjami certyfikującymi w celu zautomatyzowanego podpisywania certyfikatu w ramach rozwiązania,
  • Zachowaj pełną kontrolę nad datami wygasania zarządzanych certyfikatów. Wysyłaj alerty z przypomnieniem do określonych zespołów,
  • Graficzne przedstawienie statusu wszystkich certyfikatów oraz identyfikowanie, które z nich, przykładowo, wykorzystują technologie kryptograficzne niezgodne z polityką organizacji.

Korzyści:

  • Kompletny scentralizowany podgląd wszystkich certyfikatów wraz z ich statusem,
  • Zredukuj czas braku dostępu spowodowanego wygasłymi certyfikatami na skutek ludzkich błędów na etapie publikacji,
  • Automatyzacja zarządzania cyklem życia certyfikatu wraz z ich walidacją poprzez kompleksowe API,
  • Aplikacje wykorzystują bezpieczne certyfikaty, zgodne z określonymi wcześniej wymaganiami i politykami bezpieczeństwa organizacji.

Pobierz ulotkę (pdf)

Pozostałe moduły dodatkowe:

PEDM (Senhasegura GO)

DOMUM

DEVOPS

Load Balancer

Zobacz jak to działa w praktyce!

Poznaj rozwiązanie Senhasegura podczas webinarów online!

Sprawdź terminy