Chroń firmę przed nieuprawnionym dostępem

Poznaj Senhasegura PAM

Zarządzaj pełnym cyklem poświadczeń
z dostępem uprzywilejowanym

Co to jest?

Scentralizowane zarządzanie dostępem w celu ochrony i kontroli uprawnień podstawowych i uprzywilejowanych. Umożliwia bezpieczne przechowywanie poświadczeń, segregację dostępu oraz śledzenie ich użycia.

Jak to działa?

Konfigurując Grupy dostępu można zdefiniować, którzy spośród administratorów będą mieli bezpośredni dostęp do hasła, a którzy będą mogli uzyskać dostęp zdalny za pośrednictwem rozwiązania Senhasegura na docelowym urządzeniu lub systemie. Omawiane akcje mogą zostać przeprowadzone w ramach procesu zatwierdzania.

Funkcje:

 • Bezpieczne przechowywanie poświadczeń i haseł,
 • Definiowanie grup na potrzeby segregowania dostępu,
 • Elastyczny proces przyznawania dostępu (dostęp przydzielany automatycznie, wymóg jedno- lub wielostopniowej akceptacji),
 • Możliwość równoczesnego składania próśb o dostęp do tego samego konta przez kilku użytkowników, z możliwością śledzenia dostępu przez każdego z nich,
 • Awaryjny dostęp z możliwością natychmiastowego podglądu hasła po uzyskaniu stosownej akceptacji oraz wysłaniu alarmu do przełożonych, w przypadku braku możliwości jego uzyskania,
 • Dzielenie poświadczeń pomiędzy dwóch użytkowników w celu zapewnienia obecności więcej niż jednej osoby na etapie uzyskiwania dostępu,
 • Integracja z pomocą techniczną i narzędziami do zarządzania zmianą na potrzeby weryfikacji uzasadnienia podanego przez użytkownika,
 • Zmiana haseł na podstawie czasu wykorzystania lub każdorazowego wyświetlenia,
 • Automatyczna zmiana haseł na głównych platformach takich jak sieci, serwery, bazy danych, aplikacje webowe i rozwiązania bezpieczeństwa,
 • Szyfrowanie z wykorzystaniem standardów AES 256-bit, SHA 256-bit, RSA 2048-bit i wyższych oraz urządzeń HSM,
 • Integracja z wiodącymi rozwiązaniami do zarządzania grupami i profilami dostępu, a więc także wykorzystaniem poświadczeń.

Korzyści:

 • Usprawniony proces zmiany haseł,
 • W pełni bezpieczny i kontrolowany sposób udostępniania haseł,
 • Transparentne uwierzytelnianie na docelowych maszynach, bez konieczności pokazywania haseł użytkownikom

Zobacz jak to działa w praktyce!

Poznaj rozwiązanie Senhasegura podczas eKonferencji online!

Sprawdź terminy