1 lutego 2024

Jak dzięki PAM zapobiegać atakom ransomware?

Ransomware, czyli złośliwe oprogramowanie wykorzystywane do blokowania komputerów swoich ofiar i żądania od nich okupu, to prawdziwa zmora różnych organizacji. Obecnie ransomware wykracza już poza samo szyfrowanie danych i jest odpowiedzialne m.in. za wycieki poufnych informacji. A to zagraża wiarygodności firmy i może generować ogromne straty finansowe. Na szczęście PAM (Privileged Access Management) pomaga uniknąć takich ataków.

Z poniższego artykułu dowiesz się, jak zapobiegać atakom ransomware z wykorzystaniem rozwiązania klasy PAM. Tekst podzieliliśmy na 6 sekcji:

 1. Znajomość poświadczeń i zarządzanie nimi
 2. Stosowanie koncepcji Zero Trust
 3. Wdrożenie zasady najmniejszych uprawnień
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa zdalnego dostępu
 5. Audyt działań wykonywanych za pomocą poświadczeń uprzywilejowanych
 6. Podsumowanie

1. Znajomość poświadczeń i zarządzanie nimi

Aby dokonać cyberataku, hakerzy używają przechwyconych danych uwierzytelniających. Tak jest też w przypadku wykorzystania ransomware - aby uruchomić to złośliwe oprogramowanie, niejednokrotnie trzeba uzyskać wyższe uprawnienia.

Między innymi z tego powodu zaleca się wdrożenie w organizacjach rozwiązania klasy PAM. Umożliwia ono wykrywanie, integrowanie, zarządzanie, przełączanie i audytowanie poświadczeń, a także łatwe eliminowanie tych poświadczeń, które nie są i nie będą już używane.

2. Stosowanie koncepcji Zero Trust

Wdrożenie modelu bezpieczeństwa sieci opartego na strategii Zero Trust jest niezbędne do zapobiegania atakom ransomware. Więcej o tym modelu pisaliśmy tutaj. W skrócie, koncepcja ta zakłada, że żaden użytkownik ani żadne urządzenie nie powinno móc połączyć się z systemami i usługami IT bez uprzedniego uwierzytelnienia, zgodnie ze strategią: „nigdy nie ufaj, zawsze sprawdzaj”. W praktyce model Zero Trust to niezwykle skuteczna ochrona, która weryfikuje poświadczenia w sposób ciągły przed udzieleniem dostępu za pomocą metodologii takich jak Just in Time.

Just in Time polega na udzieleniu każdemu użytkownikowi tylko niezbędnego dostępu przez określony, wymagany do wykonywania swoich czynności czas. Tu znowu wkracza PAM, dzięki któremu możliwe jest drobiazgowe zdefiniowanie uprawnień poprzez metody oparte na koncepcji Zero Trust, takie jak właśnie Just in Time.

3. Wdrożenie zasady najniższych uprawnień

Jedną z metod zapobiegania atakom ransomware jest stosowanie zasady najniższych uprawnień. Dzięki niej ogranicza się możliwość narażenia na oprogramowania typu ransomware, które można zainstalować w środowisku IT, bo haker nie ma ani dostępu poza ściśle wyznaczone obszary lub aplikacje ani możliwości podnoszenia uprawnień. Rozwiązanie klasy PAM, takie jak Senhasegura, ułatwia administratorom odpowiednie nadawanie uprawnień na podstawie bardzo granularnych wytycznych, które w zdecydowany sposób zmniejszają ryzyko intruza w sieci.

4. Zwiększenie bezpieczeństwa zdalnego dostępu

Dostęp zdalny to jedna z głównych luk w zabezpieczeniach firm. Jest tak, ponieważ pracownicy i podmioty zewnętrzne nie zawsze przestrzegają praktyk bezpieczeństwa określonych przez firmy. I to mimo regularnego przypominania o tym, że wybór słabych lub tych samych haseł do pracy i użytku prywatnego, a także dzielenie się hasłem z innymi użytkownikami, to jedne z największych błędów. W tym miejscu wkracza Privileged Access Management, który daje użytkownikowi dostęp tylko do zasobów niezbędnych do wykonywania swoich zadań. Dzięki temu można zmniejszyć powierzchnię ataku, ponieważ administratorzy mogą zatwierdzać lub odrzucać żądania dostępu. Co więcej, system PAM wloguje każdego użytkownika do systemu bądź uruchomi tylko jedną konkretną aplikację w taki sposób, że nie jest potrzebna użytkownikowi znajomość haseł do systemów docelowych.

5. Audyt działań wykonywanych za pomocą poświadczeń uprzywilejowanych

Kolejną zaletą Privileged Access Management jest ułatwienie audytu działań wykonywanych za pośrednictwem poświadczeń uprzywilejowanych. Pozwala to na kontrolę ryzyka, jakie niesie za sobą niewłaściwy dostęp do tych kont. Senhasegura umożliwia wdrożenie rygorystycznych kontroli, które automatyzują i centralizują dostęp do uprzywilejowanych danych uwierzytelniających. W ten sposób infrastruktura IT jest chroniona przed kradzieżą danych i naruszeniami zgodności.

Dzięki senhasegura PAM można:

 • uzyskać zautomatyzowaną kontrolę polityk kont uprzywilejowanych, umożliwiając ciągłe monitorowanie i przestrzeganie wymogów audytu,
 • zapewnić pełną widoczność tego, „kto, kiedy, gdzie i co” robił podczas sesji z uprzywilejowanymi poświadczeniami,
 • tworzyć uproszczone raporty z centralnego repozytorium danych audytowych,
 • zmniejszyć koszty operacyjne i skrócić czas reakcji dzięki bieżącym audytom.

6. Podsumowanie

Z tego artykułu dowiedziałeś się, że:

 • ransomware to złośliwe oprogramowanie wykorzystywane do blokowania komputerów swoich ofiar,
 • ransomware można przeciwdziałać za pomocą narzędzi Privileged Access Management (PAM),
 • PAM pozwala zarządzać poświadczeniami uprzywilejowanymi, stosować strategie ochrony oparte na Zero Trust, wdrażać zasadę najmniejszych przywilejów, wzmacniać bezpieczeństwo w zdalnym dostępie oraz audytować działania wykonywane za pomocą poświadczeń uprzywilejowanych.

Chcesz wiedzieć więcej o PAM? Umów się na niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie z product managerem Senhasegura.

KONTAKT

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255