25 lipca 2023

Raport KuppingerCole Leadership Compass 2023 dotyczący zarządzania dostępem uprzywilejowanym

Bądź na bieżąco z jednym z najbardziej prestiżowych raportów na rynku PAM.

Rozwiązania klasy PAM przynoszą znaczące korzyści w niemal każdej ważnej cyfrowej inicjatywie biznesowej, w tym zabezpieczaniu aplikacji i danych w chmurze, analizie zachowań użytkowników uprzywilejowanych i wspieraniu ochrony przed zagrożeniami punktów końcowych

KuppingerCole 2023 Leadership Compass: Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Czym jest Leadership Compass?

Raport KuppingerCole Leadership Compass to dokument i narzędzie robocze, które zapewnia przegląd określonego segmentu rynku IT i identyfikuje liderów tego segmentu. To właśnie ich warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu konkretnego rozwiązania IT.

Raport koncentruje się na bezpieczeństwie, funkcjonalności, integracji, interoperacyjności i użyteczności, ale także na innowacyjności dostawców, ich aktualnej pozycji rynkowej i sile finansowej.

Dlaczego jest to dla Ciebie ważne?

Raport stanowi przegląd rynku rozwiązań klasy PAM, który  pomaga znaleźć produkt i usługi najlepiej spełniające potrzeby organizacji. KuppingerCole analizuje konkretny segment rynku, możliwości poszczególnych dostawców, ich udział w rynku i innowacyjne podejścia do dostarczania i rozwijania rozwiązań klasy PAM. To dzięki temu raportowi, jesteś na bieżąco z aktualnym rynkiem rozwiązań dotyczących zarządzania dostępem uprzywilejowanym.

Dowiedz się, w jaki sposób zarządzanie i kontrola nad działaniami użytkowników z dostępem uprzywilejowanym z wykorzystaniem rozwiązania Senhasegura może pomagać w bezpiecznym przechowywaniu poświadczeń oraz śledzenia ich użycia, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia incydentu.

Zastrzeżenie: ©2023 KuppingerCole Analysts AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. Wszystkie wnioski, zalecenia i przewidywania zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają wstępną opinię KuppingerCole. Zgromadzenie dodatkowych informacji i dogłębna analiza może skutkować doprecyzowaniem, a nawet poważnymi zmianami stanowiska przedstawionego w niniejszym dokumencie. KuppingerCole nie daje gwarancji co do kompletności, dokładności ani adekwatności tych informacji. Nawet gdyby w publikacji KuppingerCole były omawiane kwestie prawne związane z bezpieczeństwem informacji i informatyką, KuppingerCole nie świadczy żadnych usług prawnych ani nie udziela porad prawnych, a publikacje KuppingerCole nie powinny być wykorzystywane w takim charakterze. KuppingerCole nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub nieadekwatność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie przedstawione opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi (TM) lub zarejestrowanymi znakami towarowymi® należącymi ich właścicieli. Użycie ich nie oznacza żadnego związku z ich właścicielami ani ich rekomendacji

Mateusz Bielas
junior product manager Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
bielas.m@dagma.pl
32 793 11 53