Klaster HA

Utrzymanie pracy krytycznych dla działania firmy systemów i aplikacji

Klaster: dowiedz się czym jest i dlaczego jest tak istotny w kontekście Twojego biznesu

Każdego dnia i w każdym momencie masz do dyspozycji nowe rozwiązania i technologie zapewniające niezbędną wydajność. Klastering w branży IT odnosi się do architektury systemu, która umożliwia połączenie dwóch rozwiązań. Klastering powiązany jest z pojęciami High Availability (HA) and Contingency (wysoka dostępność i niezawodność / ciągłość działania), niezbędnymi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na każdym rynku. Możemy wyróżnić dwa typy klastrów. Ich funkcje oraz zalety omówimy poniżej.

Jak zrozumieć klaster High Availability (HA)?

Wysoka dostępność (HA) polega na działaniu dwóch lub większej ilości instancji połączonych z synchronizowaną bazą danych i równoważeniem obciążenia w celu zapewnienia stałego działania w obrębie klastra. Praca rozdzielana jest pomiędzy kilka instancji z zapewnieniem bezpieczeństwa, więc jeśli jakikolwiek element przestaje działać, inne mogą kontynuować pracę.

Dlaczego warto jest wdrożyć system wysokiej dostępności (HA) w swojej firmie?

W każdej firmie niezbędny jest dostęp do Internetu, aby komunikować się z dostawcami, pracownikami, managerami i klientami poprzez maile, komunikatory, systemy VoIP czy CRM. Z kolei przenoszenie tych zasobów do chmury, wymuszane przez brak narzędzi i ekspertów wewnątrz sieci firmowej może generować zagrożenia. Zastosowanie HA daje możliwość łączenia backupu online z awaryjnym odzyskiwaniem danych.

Czym jest Disaster Recovery?

W przypadku Disaster Recovery udostępniana jest architektura, która umożliwia w sytuacji kryzysowej odzyskanie utraconej infrastruktury w stosunkowo krótkim czasie. Połączenie opcji HA z DR zapewnia najstabilniejszą ochronę.

Co to jest Load Balancing?

Równoważenie obciążenia odnosi się do przetwarzania zadań, które są równomiernie rozłożone pomiędzy węzłami i koncentruje się na tym, aby każdy komputer otrzymał i zrealizował zapytanie bez dzielenia się zadaniem z innymi maszynami. Load balancing rozdziela zadania mając na celu zapewnienie jak najlepszej optymalizacji wykonania zadania. Rozkłada zadania na te maszyny, które są w danym momencie najmniej obciążone i mogą najefektywniej zrealizować zadanie.

Jak zaimplementować HA w firmie?

Senhasegura została zaprojektowana w taki sposób, by działać z maksymalną odpornością na błędy oprogramowania i zasilania, zapewniając tym samym stały dostęp do usług. Architektura Senhasegura jest przygotowana w taki sposób, aby prosto i szybko połączyć dwie instancje. Daje możliwość budowy klastra active/active oraz active/passive.

Korzyści:

  • Niezawodność - dzięki wysokiej dostępności (HA) dane mają wiele ścieżek od źródła do użytkownika końcowego. Jeśli jeden komponent ulegnie awarii, dane mogą przejść inną ścieżkę. Dzięki temu możesz wyeliminować pojedyncze punkty awarii, zabezpieczyć się przed potencjalną utratą danych, zapewnić dostęp do aktualnych danych i skrócić przestoje.
  • Redundancja i przełączanie awaryjne - wysoka dostępność (HA) umożliwia systemowi przeniesienie całego obciążenia z serwera, który uległ awarii, na inny serwer. Klaster HA składa się z jednego serwera głównego i jednego lub więcej serwerów pomocniczych połączonych siecią. W przypadku awarii serwera podstawowego serwer pomocniczy może przejąć rolę serwera podstawowego. 
  • Wydajność i skalowalność - możesz współdzielić obciążenia związane z pobieraniem i obliczeniami między serwerami, a tym samym zwiększyć skalę swojego biznesu. Na przykład możesz rozbudowywać swój system w miarę rozwoju firmy, w okresach sezonowego szczytu biznesowego oraz na koniec miesiąca lub na koniec roku.
  • Równoważenie obciążenia - możesz automatycznie kierować żądania klientów do serwera o największej wydajności. Aplikacje klienckie można uruchamiać na dowolnym serwerze. Aplikacje nie muszą znać żadnego konkretnego serwera. Możesz dystrybuować połączenia i obciążenia między serwerami, zmniejszając zapotrzebowanie na poszczególne serwery.
     

Zobacz jak to działa w praktyce!

Poznaj rozwiązanie Senhasegura podczas webinarów online!

Sprawdź terminy