3 listopada 2022

Nigdy nie ufać, zawsze weryfikować / CRN

Organizacje szukają różnych sposobów, aby przeciwstawić się cyberprzestępcom. Jednym z najnowszych trendów jest ograniczenie do minimum zaufania wobec użytkowników firmowych sieci. Artykuł pochodzi z październikowego wydania magazynu CRN i zawiera komentarze eksperta DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Na pewno kciuki za rozwój modelu Zero Trust trzymają dostawcy  systemów IAM (Identity and Access Management) oraz PAM (Privileged Access Management). Oba rozwiązania służą do kontroli użytkowników sieci, a postępujący spadek zaufania pracodawców do personelu oznaczać będzie dla producentów tych produktów wzrost przychodów i zysków. Gartner przewiduje, że w 2024 r. globalne przychody w segmencie IAM mają osiągnąć poziom 19 mld dol., a więc o 5,3 mld dol. więcej niż w ubiegłym roku. Nieco mniej pieniędzy wpłynie na konta dostawców PAM, gdyż w 2024 r. ma to być 2,9 mld dol., co oznacza 50-procentowy wzrost w porównaniu z 2018 r. Analitycy tej firmy twierdzą przy tym, że ponad połowa incydentów naruszających bezpieczeństwo będzie efektem braku systemów do kontroli uprawnień.

W Polsce systemy klasy PAM, IAM cały czas zyskują na popularności. Trendy cyberbezpieczeństwa płynące z krajów zaawansowanych technologicznie pokazują, że rozwiązania te stają się filarem bezpieczeństwa IT. Zmiany te mogą być powiązane także z planowaną aktualizacją regulacji i norm takich jak RODO czy ISO27001.

Przeczytaj cały artykuł

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255