28 października 2022

Optymalizacja kosztów outsourcingu IT

Inflacja, rosnące koszty energii, niestabilny rynek zmuszają firmy do oszczędności. Outsourcing IT, wybierany właśnie dla obniżenia kosztów, również pozwala zredukować wydatki. System PAM sprawi, że sam outsourcing IT nie zostanie zmniejszony, ale jego koszt – owszem. Artykuł ukazał się na łamach portalu bankier.pl

Niezależnie od profilu działalności czy uzyskiwanych przychodów każda firma ponosi koszty prowadzonego przez siebie biznesu. Wydatki te są nieuniknione, ale zwłaszcza w okresach kryzysu czy różnego typu trudności gospodarczych (pandemia, wojna za wschodnią granicą i jej skutki, inflacja itp.) poddawane są starannej analizie, której celem jest odkrycie możliwości ich zredukowania.

Koszt outsourcingu IT

Przedsiębiorstwa opłacają regularnie koszty najmu lokalu czy opłaty czynszowe i media (woda, odbiór odpadów, energia, gaz itd.), wynagrodzenia pracowników, działania sprzętu biurowego (ksero, drukarki, skanery itd.), doposażania biura i konserwacji urządzeń, ale też koszty korzystania z nowych technologii – utrzymanie strony internetowej (domena, hosting), licencji na użytkowane przez firmę programy i aplikacje.

W dobie kryzysu obliczenie całkowitego kosztu usług informatycznych, z jakich korzysta firma, stało się jednym z priorytetów. Outsourcing IT umożliwia obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania nie tylko infrastruktury, ale też usług aplikacyjnych, które są dostarczane w trybie hybrydowym lub – coraz częściej – wyłącznie w trybie online przez zewnętrzne firmy.

Przez ostatnie dwa lata w związku z kryzysem pandemicznym firmy korzystające z outsourcingu IT cieszyły się większą elastycznością. Jednak nawet wśród nich nie brakowało podmiotów, które nie przewidziały i nie uwzględniły w umowach z zewnętrznymi dostawcami IT dodatkowych kosztów i nieplanowanych wydatków, a były one konieczne, by wprowadzić zmiany w systemach, dzięki którym firma mogła przystosować się do wymagań pandemicznego rynku. Fakt ten wywołał wewnętrzne debaty o możliwościach zoptymalizowania kosztów IT w całościowym budżecie.

W wielu firmach pod lupę trafiły wydatki na IT. Porównanie kosztów ponoszonych w tym zakresie przez firmy znów dowiodło kosztowej przewagi outsourcingu IT. Zamiast zatrudniać informatyków, których coraz trudniej znaleźć, bo na rynku są ogromne niedobory tego rodzaju specjalistów (w Polsce brakuje nawet 250-300 tys. programistów – wynika z szacunków Organizacji Pracodawców Usług IT), zamiast kupować serwery i komputery oraz aplikacje i korzystać z tych zasobów we własnym zakresie, taniej jest zdać się na wyspecjalizowanych dostawców zewnętrznych. Można osiągnąć dodatkowe oszczędności, ale czy w obszarze outsourcingu IT można jeszcze ściąć koszty?

Outsourcing IT jest bardziej opłacalny niż staranie się firmy o technologiczne wsparcie biznesu własnymi siłami. Jednak również koszt outsourcingu IT, z uwagi na wysokiej klasy specjalistów świadczących tego typu usługi, jest wysoki, a jednocześnie trudno oszacować, na ile jest on adekwatny. Firmy, decydując się na outsourcing IT, mają przed oczami efekt finalny, ale nie potrafią ocenić, ile pracy trzeba wykonać, by dostarczane z zewnątrz usługi działały

Kamil Budak,
Product Manager Senhasegura w DAGMA Bezpieczeństwo IT

Pomimo ogromu zalet outsourcingu można więc wypunktować nie tylko zalety, ale i wady takich usług. Należy do nich brak nadzoru, utrata kontroli przez firmę nad kosztami użytkowanych usług IT, ryzyko skorzystania przez firmę z usług świadczonych przez podmioty bez wystarczających kwalifikacji, a także – co jest coraz częściej podnoszone – niska efektywność pracy firm zewnętrznych, nadmiarowa liczba wysokopłatnych godzin pracy zewnętrznych specjalistów w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Wiadomo, że nieefektywna praca może stanowić dla firmy ogromny i niepotrzebny koszt

Kamil Budak,
Product Manager Senhasegura w DAGMA Bezpieczeństwo IT

Nadzór nad dostępem

Rosnąca popularność outsourcingu IT sprawiła, że rozwinięto systemy klasy PAM (Privileged Access Management), które umożliwiają zarządzanie działaniami użytkowników z tzw. dostępem uprzywilejowanym i ich nadzorowanie.

System Senhasegura PAM umożliwia kontrolę pracowników, którzy mają dostęp do najbardziej wrażliwych, krytycznych systemów firmy. Do tej części personelu należą firmowi administratorzy IT, ale również zewnętrzni dostawcy usług outsourcingu IT. Senhasegura PAM umożliwia kontrolowanie działań zewnętrznych specjalistów i czasu ich pracy, ale też daje firmie możliwość ingerowania w sesję w przypadku, gdy jej dokończenie może wystawić dane firmy na niebezpieczeństwo

Kamil Budak,
Product Manager Senhasegura w DAGMA Bezpieczeństwo IT

Senhasegura PAM to jedno z lepszych rozwiązań na rynku do kontroli działań uprzywilejowanych użytkowników z dostępem do kont administratorskich, a także do zarządzania nimi, co poświadcza wysoka ocena 4,9/5, jaką uzyskał w rankingu Gartner Peer Insights. Bezpiecznie przechowuje poświadczenia oraz śledzi ich użycie.

Wdrożenie PAM ma szczególne znaczenie w czasach, w których firmy przechodzą na zdalny, a także hybrydowy system pracy. Jego przydatność sprawdza się w organizacjach, które korzystają z wielu różnych usług chmurowych i pracują w systemie hybrydowym. Taki tryb działania wymaga stworzenia wielu uprzywilejowanych kont, które będą użytkowane w różnych lokalizacjach, a nieraz współdzielone przez wielu użytkowników. Tego rodzaju środowiska IT można znaleźć w firmach coraz częściej. Natomiast ich monitoring i sprawna kontrola są dla firm dużym wyzwaniem. To dlatego wielu specjalistów IT poświęca – i w pewnym sensie marnuje – codziennie sporo czasu na śledzenie logowań do różnych systemów, a z czasem odkrywa potrzebę zoptymalizowania swoich działań. Dla nich Senhasegura PAM to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw ich potrzeb i zaspokaja pragnienie zoptymalizowania swojej pracy – skutecznie ich wspiera, uwalnia ich kompetencje i umożliwia im zaangażowanie się w bardziej złożone, zaawansowane działania.

Outsourcing pod kontrolą

Wraz z rozszerzaniem się zasięgu użytkowania usług chmurowych rośnie w firmach obecność pracowników kontraktowych, którzy pracują na określony czas, bo w zasadzie nie są pracownikami firmy, ale jej zewnętrznymi dostawcami. Z reguły reprezentują outsourcera i jako upoważnieni przez niego uzyskują uprzywilejowany dostęp do użytkowanych przez firmę systemów, w tym krytycznych.

Dzięki systemowi Senhasegura PAM firma ma możliwość kontrolowania wszelkiego typu dostępu do swoich danych, w tym tych, jakie uzyskują pracownicy zdalni, zewnętrzni dostawcy i ich pracownicy, a także partnerzy firmy i inni użytkownicy. W ten sposób firma ma zdolność, by nie tylko nadawać dostęp użytkownikom sieci firmowej do konkretnych systemów bez przekazywania im haseł, ale – co jest szczególnie cenne – może rejestrować, kontrolować i mierzyć ich pracę. To z kolei jest podstawą do… zoptymalizowania kosztów outsourcingu IT.

Systemy PAM mają wiele funkcji, ale ich największą zaletą jest umożliwianie zarządzania tzw. ostatnim przywilejem, czyli nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie wymaganym do tego, by wykonali konkretne działania. Właśnie dzięki temu zewnętrzny specjalista nie będzie mógł robić niczego innego niż to, co zostało mu powierzone. Tu kryje się metoda na kosztową optymalizację outsourcingu IT, a również na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa firmy.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Optymalizacja-kosztow-outsourcingu-IT-8428476.html

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255