23 października 2023

Sprawdź, jak łatwo i szybko zainstalować rozwiązanie Senhasegura!

Poniżej przygotowaliśmy krótką instrukcję w jaki sposób poprawnie wdrożyć Senhasegura - czyli narzędzie klasy PAM służące do zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, które będą niezbędne podczas wdrożenia rozwiązania.

Spis treści:

1. Aktualizacja maszyny wirtualnej (dla obecnych użytkowników Senhasegura)
2. Pobranie maszyny wirtualnej
3. Wdrożenie przy wykorzystaniu Hyper-V
     3.1. Podstawowe operacje
     3.2. Tworzenie maszyny wirtualnej
     3.3. Uruchomienie i logowanie do maszyny
     3.4. Konfiguracja sieci
     3.5. Instalacja klienta orbit
     3.6. Aktualizacja maszyny wirtualnej przy instalacji
     3.7. Logowanie do Senhasegura i aktywacja licencji

 

1.Aktualizacja maszyny wirtualnej (dla obecnych użytkowników Senhasegura)

# Przed przystąpieniem do aktualizacji, wykonujemy migawkę systemu.

Logujemy się do maszyny i wykonujemy następujące polecenia.

$  sudo apt-get update
$  sudo apt-get install orbit-cli
$  sudo apt-get install orbit-cli
$  sudo orbit update
$  sudo orbit shutdown -r
$  sudo orbit update
$  sudo orbit shutdown -r

W przypadku, gdyby po kliknięciu w ikonę “9 kafelek” w kosoli webowej nie pojawiły się elementy z modułami i wcześniej zdefiniowanymi poświadczeniami, należy zamknąć przeglądarkę i w maszynie wirtualnej ponownie wykonać powyższe kroki.

2. Pobranie maszyny wirtualnej

Aby uzyskać dostęp do maszyny wirtualnej, prosimy o pobranie pożądanego formatu maszyny:

OVA   |   VHD   |   VMDK   |   RAW

3. Wdrożenie przy wykorzystaniu Hyper-V

3.1. Podstawowe operacje

Pobieramy plik VHD i wypakowujemy go.

3.2. Tworzenie maszyny wirtualnej

 • Przechodzimy przez instalator, dodając wymagane zasoby sprzętowe.
 • Wybieramy “GENERACJĘ 1” maszyny wirtualnej.
 • Wskazujemy wypakowany wcześniej dysk VHD, po czym klikamy “ZAKOŃCZ”.
 • W polu maszyn wirtualnych wybieramy “POŁĄCZ” i klikamy “URUCHOM”.

# Jesteśmy zalogowani do maszyny i mamy taki widok, gdzie wybieramy opcję pierwszą (wybrana zostanie z automatu po 3 sekundach).

3.3. Uruchomienie i logowanie do maszyny

 • Po krótkiej instalacji powinniśmy widzieć konsolę.
 • Wpisujemy login / hasło – mt4adm / mt4adm, aby zalogować się do maszyny.
 • Zostaniemy poproszeni o zmianę hasła.

# Bardzo ważne, aby nie zapomnieć tego hasła!

 

3.4. Konfiguracja sieci

Uruchamiamy kreator konfiguracji sieci wpisując $ sudo orbit network.

Następnie wybieramy poniższe elementy:

 • eth0,
 • static
 • Wpisujemy adres IP maszyny,
 • Wpisujemy maskę sieci
 • Wpisujemy adres bramy

# Zatwierdzamy zmiany. Powinniśmy otrzymać komunikat “Done! No errors reported”.

 • Uruchamiamy ponownie usługi odpowiedzialne za sieć $ sudo systemctl restart networking.
 • Sprawdzamy, czy konfiguracja, którą wprowadziliśmy jest poprawna $ ping 8.8.8.8.
 • Nadajemy adresy serwerów DNS $ sudo orbit dns --servers=8.8.8.8,8.8.4.4.
 • Sprawdzamy, czy działają serwery DNS $ ping wp.pl
 • Zmieniamy nazwę hosta $ sudo orbit hostname <nazwa_firmy_senhasegura>
 • Uruchamiamy ponownie maszynę $ sudo orbit shutdown –r

3.5. Instalacja i aktualizacja klienta orbit

# System będzie nam podpowiadał kolejne kroki, które wykonujemy zgodnie z komunikatami.

 • Aktualizujemy repozytorium $ sudo apt update
 • Instalujemy klienta orbit wpisując $ sudo apt-get install orbit-cli.
 • Ponawiamy komendę $ sudo apt-get install orbit-cli.
 • Aktualizujemy jądro systemu $ sudo orbit update
 • Uruchamiamy ponownie maszynę $ sudo orbit shutdown –r
 • Ponawiamy komendę $ sudo orbit update
 • Ponawiamy komendę $ sudo orbit shutdown –r

# UWAGA! W tym miejscu dobrze jest zrobić migawkę maszyny.

3.6. Logowanie do Senhasegura i aktywacja licencji

 • Wchodzimy w przeglądarkę internetową i wpisujemy podany wcześniej adres IP maszyny, akceptujemy zagrożenie, klikamy „dalej”. Powinniśmy otrzymać taki widok:
 • Kopiujemy Request Code oraz adres IP maszyny i wysyłamy dane w odpowiedzi na otrzymany na samym początku e-mail, czekając na Activation Code.
 • Wpisujemy otrzymany kod aktywacyjny i klikamy “ACTIVATE”. Zostajemy przeniesieni do panelu logowania, gdzie wpisujemy poświadczenia:
  Login: admin
  Hasło: 5enh@5eGuR@!
 • System poprosi nas o zmianę hasła.
 • Powinniśmy otrzymać taki widok, gdzie uzupełniamy poniższe dane, po czym klikamy “ACCEPT TERMS” i zostajemy przeniesieni do kolejnego okna konfiguracyjnego:
 • Uzupełniamy poszczególne pola, po czym klikamy “NEXT”.
 • APPLICATION URL” – zmieniamy na nasz adres IP maszyny, aby móc pobierać gotowe konfiguracje np. do RDP czy SSH
 • "DOMAIN INFO” –  wpisujemy przykładową domenę
 • W polu "HOST NAME” weryfikujemy, czy wcześniejsze jego zdefiniowanie zostało wykonane.
 • Chcąc skonfigurować backup na ten moment włączamy pierwszą opcję Backupu “YES”.
 • Pozostałe opcje zostawiamy na “NO
 • Na ten moment nie uruchamiamy klastra HA.
 • Klikamy “FINISH” i później “ACTIVATE APPLICATION”.

# Jesteśmy zalogowani do Senhasegura.

W przypadku, gdyby po kliknięciu w ikonę “9 kafelek” nie pojawiły się elementy z modułami, należy zamknąć przeglądarkę i w maszynie wirtualnej ponownie wykonać poniższe kroki, tożsame z tymi, kiedy chcemy po prostu zaaktualizować Senhasegura.

$  sudo apt update
$  sudo apt-get install orbit-cli
$  sudo orbit upgrade
$  sudo orbit shutdown -r

# UWAGA! W tym miejscu dobrze jest zrobić migawkę maszyny.

GRATULACJE! ETAP WDROŻENIA MASZYNY DO ŚRODOWISKA ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY :)

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255